• منشور اخلاقی  توانه کار
  • احترام  مشتری، در هر بدترین شرایط وظیفه ماست
  • ارائه مشاوره تخصصی  و آموزش های مورد نیاز و اطلاع‏ رسانی شفاف  و کامل
  • سرعت و کیفیت در ارائه خدمات و تحویل کالا
  • رعایت انصاف در عقد قرارداد و دوری از هرگونه دغل در مراودات
  • حفظ حریم شخصی مشتری و رازداری -کالا, قیمت و اطلاعات فنی
  • پذیرش انتقادات و دیدگاه مشتری
  • جبران خسارات و برخورد صادقانه و دوری از فریب مشتری
  • همکاری صادقانه با شرکای کاری و دوری از رقابت نا سالم